Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tiềm năng
Skip portletPortlet Menu
 
Cơ cấu tổ chức
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa
Skip portletPortlet Menu
 
Truyền hình huyện
Skip portletPortlet Menu
Chương trình truyền hình Thanh Chương ngày 20/9

 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Thanh Chương: quán triệt nghị quyết TW 7 ( Khóa XII)

Sáng ngày 16/7/ 2018 Huyện ủy Thanh Chương đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) cho hơn 400 cán bộ chủ chốt, từ huyện đến cơ sở, báo cáo viên cấp huyện và cán bộ công chức các cơ quan Huyện ủy, UBND huyện

 
 
 
 
Kinh tế chính trị
Skip portletPortlet Menu

Thanh Chương: quán triệt nghị quyết TW 7 ( Khóa XII)

Sáng ngày 16/7/ 2018 Huyện ủy Thanh Chương đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) cho hơn 400 cán bộ chủ chốt, từ huyện đến cơ sở, báo cáo viên cấp huyện và cán bộ công chức các cơ quan Huyện ủy, UBND huyện

 
Văn hóa xã hội
Skip portletPortlet Menu

Tổ chức các hoạt động truyền thông ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.

 
An ninh quốc phòng
Skip portletPortlet Menu

Thanh Chương: 22 tập thể và 59 cá nhân được khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ 2018

Sau gần 3 ngày diễn tập, sáng ngày 13/7 huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. 

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu