Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 (31/07/2019 08:26 AM)

Vừa qua, Đảng bộ huyện Thanh Chương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Quế - P. Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm, mặc dù còn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng nắng nóng, hạn hán, lốc xoáy, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn… song được sự tạo điều kiện giúp đỡ của tỉnh ủy – UBND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên toàn huyện nên tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đúng hướng; Sản xuất nông nghiệp được mùa; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp; Văn hóa – Giáo dục – Y tế, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; Đoàn kết thống nhất trong Đảng được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, nhân dân tin tưởng đồng thuận cao vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, đã có nhiều phong trào tự phát nhất là ý thức quan tâm, bảo vệ môi trường, sinh thái…; QP-AN được giữ vững, An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho KT-XH huyện nhà tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị còn thiếu quyết liệt, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại nên kết quả đạt thấp; các tiêu chí NTM tăng chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản một số nơi còn buông lỏng; một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới.

đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát cơ sở, nâng cao kết quả việc tổ chức thực hiện các NQ, đề án phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng còn lại của năm 2019; đẩy mạnh nâng cao chất lượng xã NTM, phòng chống hạn hán, cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ sản xuất Hè Thu, chuẩn bị triển khai đề án sản xuất vụ Đông; thực hiện sát nhập xóm, chuẩn bị đề án sát nhập xã; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành, tham mưu thực hiện của tập thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến xã; Chăm lo công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; tăng cường công tác phát triển nguồn thu ngân sách, quản lý chặt chẽ thu ngân sách; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, trọng tâm hướng vào Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH, BTV Huyện ủy, các đề án của UBND huyện, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí…

 

Thành Trung

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu