Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
MTTQ Thị trấn đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp (27/12/2018 02:32 PM)

Ngày 25/12, UBMTTQ Thị Trấn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện cùng cấp ủy chính quyền địa phương.


Các đại biểu về dự đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Thị Trấn tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ, là tổ chức liên minh trong hệ thống chính trị, liên hiệp tự nguyện, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động. MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” để tổ chức thực hiện đạt kết uqar tốt; cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch trên giao; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động văn hóa thể thao được nhân dân hưởng ứng tích cực; Công tác tuyên truyền vận động các gia đình hiến đất chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường giao thông; Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; vai trò vị thế của MTTQ Thị Trấn tiếp tục được phát huy; công tác đối thoại nhân dân được coi trọng và từng bước đi vào chiều sâu; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của công đồng ngày càng có hiệu quả. Với những kết đạt được trên đây, 5 năm qua UBMTTQ Thị Trấn được cấp trên xếp loại 4 năm liên tục được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục đó là: Việc tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vẫn còn những mặt hạn chế, công tác giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả chưa cao, các mô hình kinh tế còn mang tính tự phát, hiệu quả chưa cao…

Đại hội cũng đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới đó là: Phấn đấu đến năm 2020thu nhập bình quân đầu người theo NQĐH Đảng bộ đạt 70 triệu đồng/năm; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,7%; Phấn đấu UBMTTQ xã cả nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới Đại hội đã hiệp thương bầu 45 vị vào ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ mới, và bầu đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên.

 

Thành Trung

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin đã đăng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu