Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đảng bộ xã Đồng Văn (Thanh Chương) Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. (04/05/2020 03:20 PM)

Ngày 4/5/2020 Đảng bộ xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.Đồng chí Nguyễn Quang Tùng- tỉnh ủy viên- Chủ tịch hội nông dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban ngành cấp huyện và bí thư đảng ủy một số đơn vị trên địa bàn. Đây là một trong 3 đơn vị được Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Đồng chí Trần Đình Túy- Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn đọc diễn văn tại đại hội.

 

Các báo cáo và ý kiến tham luận, phát biểu tại đại hội đã nêu rõ: 5 năm qua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi đan xen nhưng đảng bộ và cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giành nhiều thắng lợi tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,5 %, chuyển dich cơ cấu đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 24,6 trueeuj đồng năm 2019 đã đạt 40, 5 triệu đồng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, hoàn thiện, xây dựng thành công và về đích nông thôn mới năm 2018; nguồn thu ngân sách đạt khá; văn hóa xã hội phát triển lành mạnh. Quốc phòng an ninh ổn định, vững mạnh. Hệ thống chính trị được tăng cường, cung cố hoạt động có hiệu quả. Đã hoàn thành 40/46 chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Đảng bộ có 3/5 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2018 được xếp loại “TSVM tiêu biểu”. Chính quyền luôn nằm trong tốp đầu của huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được xếp loại xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt dược, qua một nhiệm kỳ vẫn còn một số yếu kém tồ tại đó là; việc phát triển đảng viên mới còn hạn chế;  mức tăng trưởng kinh tế chưa cao, ngành nghề sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, các mô hình phát triển chưa nhiều. Vấn đề vệ sinh môi trường còn bất cập, khó khăn.

Triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới Đại hội đã đề ra nghị quyết: phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tập trung quy hoach chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại…đạt mức tăng trường hàng năm từ 9,5- 10,5 %, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 75- 77 triệu đồng Nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đath danh hiệu TSVM và xuất sắc cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh- Tỉnh ủy viên, Bí tư Huyện ủy Thanh Chương phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Về dự và phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Hữu Vinh- Tỉnh ủy viên, Bí tư Huyện ủy đã yêu cầu đảng bộ và nhân dân Đồng Văn cần vươn lên nhiều hơn nữa. Tập trung vào 8 nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính tri, tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các giải phát phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuât vào sản xuất chăn nuôi. Chăm lo phát triển ngành nghề truyền thống  du nhập nghề mới, chuyển dịch lao động sang làm nghề, tăng cường phát triển thương mại dịch vụ, xuất khẩu lao động. Nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM.. Tăng cường thu ngân sách, công khai các khoản đóng góp của nhân dân. Đây mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, y tế văn hóa thể thao, làm tốt công tác DS- KHHGĐ. Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Đổi mới cách quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhà nước các cấp, nêu cao tính chủ động nghiên cứu. ứng dụng thực tiễn  của người đứng đầu. Khắc phục tình trạng ngại khó, hẹp hòi của cán bộ đảng viên và nhân dân  Xác định được nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và từng giai doạn để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

 

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn được BCH đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15  đồng chí. Đồng chí Trần Đình Túy- HUV, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ trước tiếp tục được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ mới.

 

Đình Hà

Đài Thanh Chương
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu