Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
NHCS hội nghị giao ban Quý I (19/04/2021 04:37 PM)

Ngày 15/4/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Ngân hàng CSXH huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện  kiêm Trưởng  ban đại diện HĐQT NHCSXH

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền chủ trì tại Hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quý I năm 2021, NHCSXH huyện đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

                Tổng nguồn vốn đến ngày 31/3/2021 đạt 679.669 triệu đồng, tăng 24.505 triệu đồng so với đầu năm; doanh số cho vay trong quý đạt 46.603 triệu đồng cho 1.053 lượt khách hàng vay vốn; Doanh số thu hồi nợ trong quý là 31.828 triệu đồng triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 669.046 triệu đồng, tăng 14.512 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng  trưởng 2.2%;  Tổng nợ xấu là 1.172 triệu đồng, tỷ lệ 0,175%, gồm nợ quá hạn 717  triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,107% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 165  triệu đồng, nợ khoanh 455 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.068.  Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được quan tâm củng cố; Hoạt động tổ TK & VV đi vào ổn định, có 415/434 tổ xếp loại tốt (tỷ lệ 95,6%).

Hầu hết các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại điểm giao dịch cố định tại xã. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện tại điểm giao dịch xã: giải ngân 98,4%, thu nợ 88,8%, thu lãi 100%. Hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các khâu công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, là điểm kết nối giữa Ngân hàng và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý II năm 2021, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân. Công  tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên. Công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng

Kết luận tại hội nghị Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 38 xã, thị trấn kiêm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện tham mưu Đảng ủy tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 19-CT/HU ngày 09/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch số 1713/KH-UBND huyện ngày 03/9/2015 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 17/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội: UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các hộ rơi vào diện hộ nghèo, cận nghèo trong năm do rủi ro đột xuất theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH để NHCSXH cung ứng vốn kịp thời giúp các hộ có vốn để phát triển kinh tế; Phối hợp với các tổ chức CT-XH, chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lập hồ sơ trình xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có) và cương quyết xử lý thu hồi đối với những hộ có nợ quá hạn cố tình chây ỳ không trả nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện; Chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác thực hiện tốt các công đoàn nhận ủy thác, tham gia giao dịch, giao ban với NHCSXH đầy đủ cho đến khi kết thúc phiên giao dịch nhằm bảo vệ tiền và tài sản tại điểm giao dịch. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tích cực tham mưu BĐD HĐQT tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các nội dung chỉ thị 19-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy và kế hoạch số 1713/KH-UBND của UBND huyện; Tranh thủ tối đa nguồn vốn điều chuyển từ trung ương và nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, tích cực huy động tiền gửi của tổ chức, các nhân (thực hiện tốt việc huy động tại các điểm giao dịch xã) và huy động tiền gửi thông qua tổ TK&VV để đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn Hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tiếp tục rà soát, phân loại các đối tượng có dư nợ quá hạn, nợ có nguy cơ ... để có biện pháp xử lý kịp thời và hợp lý; Phối hợp với các đơn vị ủy thác để làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ ủy thác; giải ngân, thu nợ, thu lãi; lập hồ sơ xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan; duy trì và nâng cao chất lượng giao dịch xã; củng cố, kiện toàn chất lượng tổ TK&VV, tiếp tục xây dựng các tổ TK & VV bền vững, mang tính cộng đồng. Thực hiện tốt văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 “V/v rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động tổ TK & VV”, hoàn thành trước ngày 31/5/2021. Các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung chỉ đạo việc bình xét các đối tượng vay vốn công khai, dân chủ, chính xác; tích cực hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để kịp thời giải ngân; bám sát tình hình hoạt động tại cơ sở để đôn đốc thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tổ viên và xử lý nợ kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV đảm bảo tính bền vững; Tích cực chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Tổ chức hội các cấp theo nội dung hướng dẫn của văn bản 3755/NHCS-KTNB ngày 27/9/2016 của Tổng Giám đốc; Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng mạng lưới Tổ TK&VV, kiện toàn ban quản lý tổ TK & VV đảm bảo có uy tín, năng lực, sức khỏe để đảm nhận tốt nhiệm vụ. Phấn đấu tỷ lệ tổ xếp loại tốt là 95%, không có tổ xếp loại yếu kém. Không ngừng nâng cao chất lượng nợ tín dụng ủy thác, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tích cực thu hồi nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi địa phương;  Thực hiện tốt văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 “V/v rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động tổ TK & VV”.

 

                                                                                                                                                                                                                                         Dương Lê Long

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu