Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thanh Chương: Hội CCB tổ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 90 hội viên cơ sở (27/07/2021 10:33 AM)

Sáng 27/7, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2021.


Các Hội viên CCB về dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

 

Tham gia lớp tập huấn có  90 đồng chí là Chủ tịch, P. Chủ tịch và các ủy viên cựu chiến binh của 38 xã thị trấn và 6 cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Với thời gian 1 ngày các hội viên CCB sẽ được tiếp thu hai chuyên đề lớn với các nội dung; Phương thức thực hiện công tác dân vận khéo trong tổ chức Hội CCB. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động của Hội tại địa phương, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Văn Lý – Đình Hào

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu