Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội LHPN huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị sơ kết (13/07/2021 02:29 PM)

Sáng  ngày 9/7/2021, Hội LHPN huyện Thanh Chương tổ chức hội sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Luật bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN huyện đã chủ động tích cực xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - chính trị – văn hoá xã hội của huyện, trong đó nổi bật là phát động phong trào thi đua năm 2021 sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ gắn với nhiệm vụ chung của huyện; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tại 39/40 đơn vị. 

 

Đặc biệt chung tay phòng chống dịch Covid -19, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động sáng tạo thiết thực: cụ thể có 9 đơn vị hỗ trợ thu hoạch mùa cho các hộ đang thực hiện cách ly tại nhà do dịch Covid-19.  03 đơn vị triển khai Nhật ký mùa dịch. có 20 đơn vị làm tấm chắn chống bắn để ủng hộ cho cán bộ y tế và lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch; Phối hợp Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn tổ chức Chương trình “Chung tay hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải thiều” được gần 11 tấn, có 38/38 cơ sở tham gia; 02 đơn vị phát động “Hũ gạo chống dịch, 09 tổng dọn về sinh nơi cách ly; làm tranh tro để hỗ trợ chống nóng tại các điểm chốt;  07 thăm và tặng quà điểm chốt; 15 đơn vị làm nhút tặng đơn vị Diễn Châu và Vinh, đơn vị Hạnh Lâm cấy lúa giúp hội ...

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải cao tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Luật bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

 

Đặc biệt để góp phần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Luật bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, Hội LHPN tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Luật bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

HLHPN

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu